top of page

Kunstgroep Groesbeek is een overkoepelende stichting.  Hieronder vallen 'Atelier Hub' en 'Kunst en Kitschroute'.

Doel is:

-Het leveren van een bijdrage aan een levendig en gevarieerd kunst en cultuuraanbod in gemeente Berg en dal en omstreken.

- Het bevorderen van een creatief cultureel klimaat in Berg en Dal.

Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Mariëlle Poelen

Vice Voorzitter: Coby Poelen

Secretaris: Henk Bouckaert

Penningmeester: Karin de Vries

Bestuurslid: Jacqueline Mensink

bottom of page