top of page

Doel is:

-Het leveren van een bijdrage aan een levendig en gevarieerd kunst en cultuuraanbod in gemeente Berg en dal en omstreken.

- Het bevorderen van een creatief cultureel klimaat in Berg en Dal.

Wij zijn een groep enthousiaste mensen en zijn samen met anderen aan het brainstormen.  De groep is in ontwikkeling. Heb je ideeën en wil je meedenken en helpen neem dan contact met ons op.

Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Mariëlle Poelen

Vice Voorzitter: Coby Poelen

Secretaris: Henk Bouckaert

Penningmeester: Karin de Vries

Bestuurslid: Jacqueline Mensink

Stichting Kunstgroep Groesbeek

1. De stichting heeft ten doel:
Het leveren van een bijdrage aan een levendig en gevarieerd kunst en cultuuraanbod in gemeente Berg en dal en omstreken. Het bevorderen van een creatief cultureel klimaat in Berg en Dal; en alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door: a. Het openstellen en in stand houden van een galerie/expositieruimte.
b. Het organiseren en doen organiseren van exposities, kunstroutes, kunstmarkten lezingen en andere activiteiten op het gebied van hedendaagse kunst.
c. Het gelegenheid geven aan het publiek tot aankoop van kunst. 
d. Het huren van panden en daarin ruimtes onder te verhuren voor uitvoering van kunsten in de breedste zin van het woord.
e. Het organiseren van atelierconcert(en)
f. Het initiëren en organiseren van kunst- en cultuurprojecten en andere activiteiten.
g. Het faciliteren en organiseren van alle andere activiteiten in dienst van bovengenoemde doelstellingen.

 


Het geldmiddelen van de stichting bestaan ui:
- opbrengsten van activiteiten;
- subsidies/ sponsoring/ donaties;
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, of op enigerlei andere wijze wettig verkrijgt.
- opbrengsten van verhuur van werkruimte/ lesruimte
- alle andere baten en inkomsten

bottom of page